Mezinárodní soutěž "Stříbrný píst SMC" je určená pro studenty 2. až 4. ročníku středních technických škol, které mají v osnovách výuku automatizace nebo mechatroniky. Soutěž je organizována společně společnostmi SMC Industrial Automation CZ s.r.o. a SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o.. Stříbrný píst SMC dává možnost studentům porovnat svoje znalosti v oborech:

Pneumatické, elektropneumatické systémy a průmyslová automatizace

Cílem studentské soutěže je podpořit výuku průmyslové automatizace. Formou soutěže studenty motivovat k dalšímu vzdělání nad rámec školních osnov a dát jim možnost porovnat svoje znalosti a zkušenosti v ostré konkurenci středních škol z České republiky a ze Slovenska.

Základní popis soutěže

 • Kapacita soutěže navýšena až na 70 soutěžních týmů!
 • Až 5 disciplín v hlavní soutěži, doplňkové soutěže. To vše v rámci jednoho soutěžního dne!
 • Hlavní soutěž:
  1. Pneutrainer - praktické sestavování pneumatických a elektropneumatických obvodů.
  2. autoSIM - online tvorba a simulace pneumatických a elektropneumatických obvodů.
  3. Identifikace komponent a jejich stavba podle dokumentace.
  4. Hledání závad na jednoúčelovém stroji se systémem FMS-200.
  5. Test všeobecných znalostí.
 • Speciální dobrovolná doplňková soutěž: Programování jednoúčelového stroje s elektrickým pohonem SMC (zvlášť vyhodnocena a odměněna). Tato soutěž má omezenou kapacitu.
 • Věcné odměny pro studenty z prvních 3 týmů v hlavní i doplňkové soutěži.
 • Pro vítěznou školu v hlavní disciplíně trofej "Stříbrný píst SMC."
 • Pro nejlepší školu z dané země ocenění "Národního vítěze pro Českou republiku" a "Národního vítěze pro Slovensko / Skills Slovakia."
 • Doprovodný odborný program pro pedagogický doprovod.
 • Doprovodný odborný program pro studenty - FUN zóna včetně hry SMC Šachy, nebo AirRace simulátorem. Navíc bude připravené HR workshop - zkuste si pracovní pohovor nanečisto.
 • Detailní informace budou dostupné po uzavření přihlášek v pravidlech soutěže.

Termíny, harmonogram a místa konání

 • Každou školu reprezentuje jeden tříčlenný tým + pedagogický doprovod, nominace studentů je plně v rukou školy.
 • V každé disciplíně budou soutěžit vždy 2 studenti, třetí student bude mít v daný čas volno. Každý student se musí zúčastnit minimálně dvou soutěžních kol.
 • Na přání školy je možné nominovat pouze 2 studenty do soutěže. V tom případě může být soutěžní tým v drobné nevýhodě, protože studenti se budou muset zúčastnit všech soutěžních disciplín.
 • Termín konání:
  • Termín:
   • 21. 3. - Slovensko: Gbeľany - Areál Školicího centra KIA, Gbeľany, Slovensko (zároveň jako národní soutěž Sitrieborný piest SMC Slovensko)
   • 23. 3. - Česko: Kuřim - Areál výzkumného a inovačního centra Intemac Solutions s.r.o., Blanenská 1288, 664 34 Kuřim, (zároveň jako první část národní soutěže Stříbrný píst SMC Česko)
   • 29. 3. - Česko: Praha - Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9 (zároveň jako druhá část národní soutěže Stříbrný píst SMC Česko)
   • Poznámka: Tento rok výjimečně neproběhne z důvodu rekonstrukce a navýšení kapacity výroby soutěž v našem výrobním závodě SMC ve Vyškově.
  • Kapacita až 72 škol, resp. soutěžních týmů.
  • Soutěž rozdělena až do 3 dnů.
  • Soutěžní zadání, průběh soutěže i metodika hodnocení jsou ve všech dnech identické. Výsledky se budou registrovat do jedné společné tabulky.
  • Soutěžní týmy se mohou zúčastnit jakéhokoliv z vypsaných termínů.
 • Celkový vítěz soutěže bude znám až po třetím soutěžním dni. To znamená, že předání hlavní ceny a cen za celkové 2. a 3. místo proběhne později a to přímo ve vítězné škole, kam rádi trofej přivezeme. Soutěžící tak dostanou možnost podělit se radost z úspěchu s celou svojí třídou, nebo školou!Novinka
 • Časový harmonogram (shodný pro všechny soutěžní dny):
  • 08:00 až 09:00 - registrace účastníků
  • 09:00 až 14:25 - soutěž, 8 soutěžních kol, 20 minut jedno soutěžní kolo
  • 14:25 až 15:00 - zpracování výsledků, vyhlášení vítězů regionálního kola
  • Detailní harmonogram bude zveřejněný nejméně 3 týdny před zahájením soutěže.
 • I když věříme, že se tak nestane, musíme si jako společnost SMC, pořadatel soutěže "Stříbrný píst SMC", vyhradit právu na zrušení soutěže, nebo některé její části, a to i bez udání důvodu.
Odpočítávání do zahájení soutěže:

Stříbrný píst

Aktuálně

Nejnovější informace o "Stříbrném pístu SMC":

16. 1. 2023

Otevíráme Stříbrný píst 2023! Prvním krokem bude registrace do soutěže, která bude dostupná od 18. 1. 2023 od 18:00 do 3. 2. 2023 včetně.

30. 6. 2022

Krásné prázdniny všem studentům i pedagogům přeje celý organizační tým soutěže Stříbrný píst SMC!

27. 6. 2022

Závěrečná zpráva ročníku Stříbrného pístu SMC 2022 je hotová! Podívejte se do sekce historie.

18. 6. 2022

Děkujeme za zpětnou vazbu všech účastníků! V anketě na konci soutěže celých 80 % student; hodnotilo soutěž jako vynikající, 18 % jako velmi dobrou a zbývající 2 % jako dobrou. Je to pro nás čest! Chcete se dozvědět více? Počkejte na závěrečnou zprávu, která bude zveřejněná 27. 6. Dnes by měly být doručeny poslední vzorky elektrických pohonů, takže jdeme do toho a v sekci na tomto webu.

15. 6. 2022

Gratulujeme vítězům Stříbrného pístu 2022! Vůbec poprvé putuje Stříbrný píst SMC na Slovensko. Gratulujeme vítěznému týmu z Fajnorky - Stredná priemyselná školy strojnícké, Bratislava! I odměna za druhé místo putuje na Slovensko do Stredná priemyselná školy, Myjava. A třetí místo si zaslouženě odváží tým ze Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě. Gratulace vítězným týmům a poděkování i ostatním týmům za jejich účast, snahu a odvahu. Konkurence byla letos velmi vysoká, jak ukazuje i vysoký počet bodů, které získaly týmy ve spodní části závěrečného pořadí!

SP2020 Balení vzorků

Soutěžní disciplíny

Popis soutěžních disciplín hlavní i doplňkové soutěže.

Pneutrainer - praktické sestavování pneumatických a elektropneumatických obvodů.

Pneutrainer

Praktické zapojení pneumatických a elektropneumatických obvodů na výukovém panelu SMC Pneutrainer-400, nebo SMC Pneutrainer-200. Každé zadání má 3 úrovně, od jednoduchého zapojení po tvorbu celého obvodu s přídavnými funkcemi. Pro zachování maximální transparentnosti všichni studenti už před zahájením soutěže dostávají rozpis komponent, které budou při řešení úkolů potřebovat. Zadání úloh vychází z reálných aplikací, jejich předobrazem jsou reálná zákaznická řešení, upravená pro podmínky soutěže.

Soutěžní tým dostane před začátkem kola 3 obálky se zadáním úlohy nadepsané: „1 – základní zadání“, „2 – pokročilé zadání“, „3 – expertní zadání“. Po zahájení kola otevře obálku nadepsanou „1 – základní zadání“ v níž najde zadání úkolu, který realizuje. Po jeho dokončení tým zvedne své ruce a přivolá hodnotitele ke kontrole. Hodnotitel po kontrole buď umožní, nebo neumožní otevřít další obálku a realizovat další fázi úkolu.

Ke každé fázi úkolu budou k dispozici obálky s nápovědou nadepsané: „1 – základní zadání: Nápověda A“, „1 – základní zadání: Nápověda B“ apod. Po otevření obálky s nápovědou dojde k odečtení jednoho bodu z dosaženého skóre. Výsledné skóre nemůže být záporné. Hodnotitel vždy posoudí každou ze tří částí úkolu samostatně a oboduje ji v rozmezí 0 - 30 bodů.

Tým, který splní všechny tři fáze úlohy nejrychleji v daném kole, získá jeden bonusový bod. Maximální počet bodů je 100.

autoSIM - online tvorba a simulace pneumatických a elektropneumatických obvodů.

Pneutrainer

Návrh a simulaci pneumatických, hydraulických a elektrických obvodu, jejich vzájemnou interakci, programování řídicího systému, 2D a 3D vizualizace a v poslední fázi projektu propojení s reálným systémem, to jsou možnosti, které nabízí výukový simulační software SMC autoSIM. Studenti si v rámci soutěžních kol vyzkoušejí simulaci pneumatických a elektropneumatických systémů. I pro tento okruh jednotlivá zadání vycházejí z reálných aplikací. Demoverze programu SMC autoSIM které umožňuje práci bez jakéhokoliv omezení s tímto programem po dobu celého jednoho měsíce je dostupná na stránkách společnosti SMC, takže každý student dostává možnost se kvalitně na tuto disciplínu připravit.

Princip zadání soutěže (ve třech úrovních), stejně jako způsob přidělování bodů je shodný s předchozí úlohou.

Testové otázky - test znalostí z oboru průmyslové automatizace.

Pneutrainer

Znalostní testy vycházející z online elearningového kurzu SMC eLearning-200 a knihy "SMC Základy průmyslové automatizace". Společnost SMC nabízí tuto knihu všem studentům průmyslové automatizace a jejich pedagogům zcela bezplatně. Žádost o bezplatné zaslání knihy je také součástí přihlášky.

Test bude probíhat v jednom kole, na účastníky bude připraveno 100 otázek, z toho 25 v anglickém jazyce. Za každou správnou odpověď bude uděleno 0,09 bodu. Tým, který odevzdá test jako první v rámci kola, získává 1 bonus. Maximální počet bodů je 100.

Identifikace komponent a jejich stavba podle předložené dokomunetace..

Pneutrainer

Cílem tohoto soutěžního úkolu je identifikovat předložené komponenty pro průmyslovou automatizaci. Navíc pomocí doplňujících otázek studenti prokazují svoje všeobecné znalosti a praktické zkušenosti. (Příklad doplňující otázky k pneumatickému válci: jakým způsobem můžeme utěsnit šroubení připojené do válce?, z jakého materiálu je tělo válce?, jaká je značka tohoto prvku?)

V ročníku 2019/2020 bude mít soutěžní tým před sebou 5 pneumatických nebo elektropneumatických prvků a ke každému z nich se budou vztahovat 3 otázky. Správná odpověď je ohodnocena hodnotou 3 a 4 bodu (bude vyznačeno). Maximální počet bodů je 50. V druhé části disciplíny bude nutné splnit praktický úkol. Jeho zadání bude zveřejněno až na začátku disciplíny. Praktický úkol je ohodnocen maximální hodnotou 40 bodů. Tým, který splní praktickou úlohu nejrychleji v daném kole, získá jeden bonusových 10 bodů. Špatné odpovědi nejsou postihovány odečtem bodu.

Novinka - Hledání závad na jednoúčelovém stroji se systémem MAP-200.

Pneutrainer

Více informací k systému MAP-200 se dozvíte zde.

Speciální doplňkový program: Programování jednoúčelového stroje s elektrickým pohonem SMC.

Pneutrainer

Předmětem bude naprogramovat model jednoúčelového stroje. Tento model bude obsahovat stejné, nebo velice podobné komponenty jako jsou vzorky, které byly zapůjčeny za účelem nácviku pro tuto disciplínu. Stejný bude driver elektrického pohonu i řídicí mikrokontrolér. Model může být doplněn o další komponenty, které budou funkčně shodné s komponenty použitými v ostatních disciplínách soutěže, proto by studenti neměli mít s jejich identifikací problém. Předpokladem pro správné splnění soutěžního úkolu je znalost nastavení a ovládání elektropohonu s driverem LECP1 a znalost programování základních sekvencí mikrokontroléru Arduino UNO (práce s digitálními vstupy a výstupy, timery, countery a ostatní základní prvky programovacího jazyka – více informací je dostupných v manuálu k poskytnutým vzorkům LECP1). Model jednoúčelového stroje a jeho popis nebude před soutěží zveřejněn. Studenti se s ním seznámí až na začátku disciplíny. Model nebude stejný, jako byl použitý v loňském roce.

Tento program nebude v ročníku 2023 součástí hlavní soutěže . První tří týmy které se na dobrovnolné bázi programu zúčastní, úkol splní a dosáhnou nejlepšího výsledku v daném dni, budou odměněni zvláštní odměnou - hodnotným věcným darem. Kapacita tétou soutěže je omezena na 12 týmů v jednom dni.

Základní principy soutěže

Pravidla a principy, na kterých stojí soutěž "Stříbrný píst SMC".

Pneutrainer

Transparentnost

Soutěž „Stříbrný píst SMC“ klade velký důraz na stejné startovní podmínky pro všechny studenty a plnou transparentnost při přípravě, realizaci a hodnocení úloh. Proto se společnost SMC rozhodla v rámci dotace soutěže garantovat bezplatný nárok na získání knihy „SMC — Základy průmyslové automatizace,” která může být základním zdrojem pro přípravu na soutěž. Přitom bychom tuto nabídku neradi limitovali pouze na soutěžící studenty, takže knihu může zdarma dostat celá třída třída/ obor (více detailů v přihlášce k soutěži). Dále mají studenti k dispozici plně funkční, časově omezenou zkušební verzi programu SMC autoSIM 200. Všechny komponenty, které budou součástí výukového panelu SMC Pneutrainer jsou předem publikovány včetně jejich obrázku a popisu. Podrobná pravidla soutěže jsou zveřejněna vždy minimálně s měsíčním s předstihem. Obtížnost disciplín je stanovena také na základě pravidelné komunikace s pedagogy. Tímto organizační tým ještě jednou děkuje pedagogům za podněty a zpětnou vazbu, které nám velice pomáhají při úspěšné realizaci soutěže.

Musíme také zmínit doplňkovou soutěží disciplínu spočívající v programování jednoduchého jednoúčelového stroje. Aby každá tým měl stejné startovací podmínky, dva měsíce před soutěží dostávají studenti k zapůjčení jeden elektrický pohon, ovládací mikrokontrolér, všechnu potřebnou dokumentaci a také kontakt na speciální technickou podporu SMC, která jim případně poradí jak se vzorky pracovat. To znamená, že každý student bude mít na začátku stejné informace a možnosti pro úspěšné zvládnutí disciplíny. Tato disciplína klade vyšší nároky na samostatnost v přípravě studentů, avšak naše zkušenosti z minulého ročníku, kdy jsme tuto doplňkovou soutěž zavedli, jsou velice pozitivní a těšíme se na další výkony studentů. Navíc, tato situace reálně simuluje situace, které budou student dnes a denně řešit ve svém budoucím povolání.

Pneutrainer

Čas, Odpovědnost

Záměrem soutěže je také rozvoj praktických dovedností, rychlého myšlení a hledání řešení v úlohách, které simulují reálné podmínky průmyslové výroby: v krátkém čase splnit zadání, umět se rozhodnout, zvolit správnou taktiku, stát si za svým rozhodnutím a za svými výsledky, to vše ve vysoce konkurenčním prostředí mezinárodní soutěže.

Pneutrainer

Kreativita

Je mnoho způsobů jak dojít k cíli. Stejně tak může existovat více způsobů, jak vyřešit zadaný úkol. V tom je také kouzlo soutěže „Stříbrný píst SMC!“

Pneutrainer

Strategie, Taktika

Správná příprava na soutěžní klání musí samozřejmě obsahovat i taktickou přípravu. Jsme rádi, že pravidla soutěže umožňují volbu různé taktiky, jak absolvovat dané úlohy. Každý soutěžní tým se může takticky rozhodnout, která cesta je pro něj výhodnější. Jeden příklad za všechny. Pokud si nejsem jistý(á), je lepší se snažit dokončit úlohu s nápovědou, která znamená bodovou srážku? Pokud se nám následně podaří celý soutěžní úkol v daném kole vyřešit jako první, můžeme získat bonusový bod za rychlost...

Pneutrainer

Legrace

Původ slova legrace je ve zkomolení latinského slova recreatio, které znamená osvěžení, občerstvení, či zotavení. Jsme rádi, když tyto pocity zažívají jak soutěžící, jejich pedagogický doprovod, tak samotní organizátoři. A můžeme konstatovat, že prostoru pro legraci v jakémkoliv smyslu bylo (a doufáme, že i v budoucnu bude) během soutěže plno.

Ke stažení

Oficiální dokumenty - propozice, pravidla a návody ke stažení.

Název souboru Poznámka
Propozice a pravidla soutěže - ročník 2023 (CZ jazyk) ⭳ Stáhnout Aktualizace - 25. 1. 2023
Propozice a pravidla soutěže - ročník 2023 (SK jazyk) ⭳ Stáhnout Aktualizace - 25. 1. 2023
Časový harmonogram soutěže a rozlosování týmů, ročník 2023 - VZOR (CZ jazyk) ⭳ Stáhnout Aktualizace - 18. 1. 2022
Časový harmonogram soutěže a rozlosování týmů, ročník 2023 - VZOR (SK jazyk) ⭳ Stáhnout Aktualizace - 18. 1. 2022
Prezentace z informační schůzky Stříbrného pístu 2023 ⭳ Otevřít v novém okně Schůzka konaná ve dnech 24. 1. a 26. 1. 2023.
Důležité! - Bezpečnostní pokyny pro návštěvu závodu SMC Vyškov ⭳ Stáhnout Prosíme o plné respektování těchto pravidel!

Instruktážní video autoSIM - základní obvod

video

Instruktážní video autoSIM - základní program

video

Zkušební verzi program SMC AutoSIM je dostupná na adrese www.smctraining.com Kliknutím na tlačítko "Download autoSIM-200", popřípadě "Download autoSIM-200 ADVANCED" stáhněte verzi, kterou chcete vyzkoušet.

Pro účely soutěže postačuje základní verze programu.

Registrace do soutěže

Registrace do soutěže se je uzavřena.. Děkujeme za Vaši registraci a těšíme se na Stříbrném pístu SMC 2023!


V případě datazů jsme vám k dispozici na adrese stribrnypist@smc.cz

Historie soutěže

Ročník 2023 bude již 6. ročníkem naší soutěže. Navíc v letech 2020 a 2021 se soutěž kvůli pandemii nekonala. Jak probíhala soutěž v minulých letech? Podívejte se na výroční zprávy z posledních ročníků. Budoucí soutěžící se tam také mohou dozvědět užitečné informace o průběhu soutěže, pravidlech a také samozžřejmě výsledky účastníků z minulých let.

Název souboru Poznámka
Novinka!Stříbrný píst SMC 2022 - závěrečná zpráva ⭳ Stáhnout
Prezentace z informační schůzky Stříbrného pístu 2022 ⭳ Otevřít v novém okně Pozor - dokumentace k proběhlému ročníku!
Oficiální propozice a pravidla ročníku 2018 / 2019 ⭳ Stáhnout Pozor - dokumentace k proběhlému ročníku!
Stříbrný píst SMC 2019 - závěrečná zpráva ⭳ Stáhnout
Stříbrný píst SMC 2018 - závěrečná zpráva ⭳ Stáhnout

SMC Vyškov factory

Kontaktní informace

Soutěž "Stříbrný píst SMC" je organizována společnostmi SMC Industrial Automation CZ s.r.o. a SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o..

Kontaktní informace:

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
IČ: 62909070
Hudcova 78a
612 00 Brno

www.smc.cz
office@smc.cz

SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r. o.
IČO: 35724340
Fatranská 1223
013 01 Teplička nad Váhom

www.smc.sk
office@smc.cz

Fotogalerie

Rok 2022

Rok 2018 /2019

Rok 2017 /2018

Rok 2016 /2017

Rok 2015 /2016