Co je SMC Air-Praxis?

Infomarmace o AirPraxis

SMC AirPraxis je vaší vstupenkou do světa průmyslové automatizace prostřednictvím pneumatických a elektro-pneumatických systémů, elektrických pohonů, průmyslového řízení a průmyslové komunikace.

Úspěšným absolvováním SMC AirPraxis můžete zvýšit svoji pozici a atraktivitu na pracovním trhu.

SMC AirPraxis je unikátní kombinace online výukových kurzů, teoretickcýh seminářů a praktických worshopů určená pro studenty vysokých technických škol se zaměřením na průmyslovou automatizaci, kteří chtějí již během svého studia získat teoretické a zejména praktické zkušenosti pro svoje budoucí zaměstnání.

Lepší pozice na startu vaší kariéry!

Každý úspěšný absolvent získá SMC AirPraxis certifíkát , kterým můžete přiložit ke svému CV a doložit tak, že jste si nad rámec školního vzdělávání doplnili svoje znalosti z oblasti průmyslové automatizace.

První část AirPraxis spočívá v absolvováním on-line školicího kurzu SMC eLearning, který rozšíří vaše znalosti v oblasti:

 • Průmyslové automatizace
 • Pneumatických systémů
 • Elektrotechniky
 • Obvodů stejnosměrného proudu
 • Obvodů střídavého proudu
 • Polovodičové techniky
 • Kabeláže a ochrany elektrických obvodů
 • Elektromotorů
 • Snímačů
 • Programovatelných logických automatů PLC

Pokud úspěšně dokončíte první část AirPraxis, můžete pokračovat i v druhé části se rozhodnete absolvovat úplně celou SMC AirPraxis, můžete získat certifikát online workshopech. Pokud úspěšném absovovální workshopů máte nárok na získání SMC AirPraxis certifikátu!

Praktická část SMC AirPraxis se v roce 2020 / 2021 skládá ze 6 online workshopů o délce cca 3 hodiny, na téma:

 • Praktické zkušenosti s pneumatickými a elektro-pneumatickýcmi systémy
 • Praktické zkušenosti s elektrickými pohony
 • Praktické zkušenosti s konfigurací PLC a průmyslovými sběrnicemi
 • Znalosti z obasti průmyslové výroby - Japonská výrobní filozofie, lean management, kaizen, a další!

Detailní podmínky pro úspěšné absolvování online workshopů spočívají v požadavku na aktivní účasti na workshopech a úspěšném vypracování úkolů, které budou během workshopu zadány.

Kdo se může zúčastnit airpraxis?

komu je SMC AirPraxis určena?

Na AirPraxis jsou zváni všichni studenti technických vysokých škol, kteří se mohou v těchto městech AirPraxis zúčastnit. AirPraxis 2020 / 2021 je připravena pro studenty/studentky strojních fakult a elektrotechických fakult z ČR a SR, kteří mají zájem zvýšit svoji odbornost, praktické a teoretické znalosti v oblasti průmyslové automatizace a především pneumatických a elektropneumatických systémů, dále pak řízení a konstrukci strojů.

Ideální doba pro vás je, pokud aktuálně studujete první rok navazujícího magisterského studia. Ale to je pouze naše doporučení, AirPraxis se můžete zúčastnit ať už jste řádným studentem bakalářského, navazujícího magisterského nebo i doktorantdského studia v prezenční i kombinované formě.

Účast na AirPraxis je limitována počtem licencí pro SMC eLearning (80 licencí), proto prosím neváhejte s registrací. Studenti, kteřé absolvovali SMC eLearning v loňkém roce a v letošním roce se chtějí zúčastnite pouze online workshopu se do tohoto počtu nezapočítávají.

UPOZORNĚNÍ Vzhledem k aktuální pandemické situaci budou v tomto akademickém roce praktické semináře, které by se za normálních okolností odehrávali v místě vašich univerzit, nahrazeny online workshopem.

Card image

Slyšet

聞く

Card image

Vidět

見る

Card image

Zkusit

試みる

Card image

Pochopit

わかる

Termíny, harmonogram a místa konání

Praktické informace o SMC AirPraxis

Registrace

Registrace do AirPraxis bude probíhat od 15. 12. 2020 do 15. 1. 2021 na těchto stránkách.

Teoretická část

Teoretická část AirPraxis bude probíhat ve dvou skupinách. Pro první skupinu otevřeme teoretickou část od 15 .1. 2020 do 15. 2. 2021, pro druhou skupinu od 15 .2. 2020 do 15. 3. 2021. Teoretická část AirPraxis spočívá v samostudiu prosřednictví unikátního online výukového programu "SMC eLearning" (více info na www.smctraining.com). Po registraci dostane každý účastník svoje přístupové informace. SMC eLearning můžete absolvovat kdykoliv budete mít trochu volného času, není vázáný na žádný čas ani místo. Jedinou podmínkou pro úspšné absolvování této části AirPraxis je úspěšné absolvování všech testů, které jsou součástí elearningu a to do výše uvedených termínů pro každou skupinu. Skupinu si můžete zvolit během registrace, každá skupina je omezena maximálním počtem 40 studentů.

Praktické online workshopy

Druhá část SMC AirPraxis se skládá ze 6 praktických online workshopů. Připravili jsme zcela nový koncept workshopů, který skloubí teoretické znalosti z vašeho studia a SMC eLearningu s ukázkami praktických pneumatických a elektro-pneumatických úloh, návrhů a řízení pneumatických pohonů a prací na zadaných úlohách.

Druhá část SMC AirPraxis bude probíhat v termínu od 15. 3. 2021 do 1. 5. 2021. Online workshopy budou přenášeny prostřednictvím aplikace GoToWebinar a jejich délka bude přibližně 3 hodiny. Odkaz pro přihlášení na workshop obdržíte v daný den emailem. Workshopy budou nahrávány a posléze zveřejněny. Tedy pokud vám termín nebude vyhovovat nebo workshop nestihnete, budete si ho moci pustit ze záznamu.

Na konci každého workshopu vám bude zadána úloha (kromě Workshopu 6), pro jejíž vyřešení budete mít čas vždy do příštího workshopu. Kromě dílčích úloh budete také muset vyřešit závěrečnou úlohu, jejíž zadání dostanete v rámci Workshopu 4.

Harmonogram workshopů

Workshop 1: 17. 3. 2021 v 13:00

 • SMC eTools: konfigurátor jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu (FRL jednotek), konfigurátor ventilových bloků
 • PneuDraw: návrh a kreslení pneumatických schémat, propojení PneuDraw s dalšími konfigurátory
 • Pneutrainer: praktická zapojení pneumatických úloh
 • Základní pneumatické prvky
 • Zásady a principy v pneumatice

Workshop 2: 24. 3. 2021 v 13:00

 • Pneudraw: návrh a kreslení elektro-pneumatických schémat
 • Pneutrainer: praktická zapojení elektro-pneumatických úloh
 • Základní elektro-pneumatické prvky
 • Zásady a principy v elektropneumatice

Workshop 3: 31. 3. 2021 v 13:00

 • Výpočet spotřeby a požadovaného průtoku stlačeného vzduchu, průtokové charakteristiky pneumatických prvků, rosný bod
 • Důležité parametry při návrhu pneumatických pohonů (teoretická/skutečná síla, boční zatížení, vzpěr, tlumení kinetické energie v koncových polohách atd.)
 • Návrhy pneumatických pohonů podle katalogu a s pomocí software
 • Pohony: lineární, bezpístnicové, kyvné, úchopné hlavice, prvky pro vakuum

Workshop 4: 7. 4. 2021 v 13:00

 • Pokračování Workshopu 3
 • Návrhy pneumatických pohonů podle katalogu a s pomocí software
 • Pohony: lineární, bezpístnicové, kyvné, úchopné hlavice, prvky pro vakuum

Workshop 5: 14. 4. 2021 v 13:00

 • Snímače polohy, tlaku a průtoku
 • Sériová komunikace
 • Elektrické pohony vs. pneumatické pohony
 • Ukázka aplikace: razicí stroj (prvky SMC) + řídicí systém Siemens (S7 1200 + TIA Portal)

Workshop 6: 21. 4. 2021 v 13:00

 • Průmyslová výroba
 • Japonská výrobní filosofie
 • Lean management
 • Kaizen
 • Workshop bude streamován z našeho výrobního závodu SMC ve Vyškově.

Kolik stojí účast na AirPraxis?

Investice do vašeho vzdělání.

Účast na SMC Air-Praxis je pro všechny studenty ZDARMA.

Společnost SMC hradí veškeré náklady přímo spojené s SMC Air-Praxis, včetně licencí, školicích podkladů a materiálů (mezi přímé náklady nepatří cestovní náhrady, náhrady za ubytování a daší nepřímé výdaje).

Jedinou investicí, kterou budete muset do SMC Air-Praxis vložit, je VÁŠ ČAS.

Ke stažení

Oficiální dokumenty ke stažení.

Název Odkaz Poznámka
Dokumenty z workshopů ⛶ Otevřít v Google Drive

SMC Vyškov factory

Kontaktní informace

SMC AirPraxis je organizována společností SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Kontaktní informace:

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
IČ: 62909070
Hudcova 78a
612 00 Brno

www.smc.cz
airpraxis@smc.cz