Co je SMC AirPraxis?

Informace o SMC AirPraxis

SMC AirPraxis je vaší vstupenkou do světa průmyslové automatizace prostřednictvím pneumatických a elektro-pneumatických systémů, elektrických pohonů, průmyslového řízení a průmyslové komunikace.

SMC AirPraxis je unikátní kombinace online výukových kurzů, teoretických seminářů a praktických workshopů určená pro studenty vysokých technických škol se zaměřením na průmyslovou automatizaci, kteří chtějí již během svého studia získat teoretické a zejména praktické zkušenosti pro svoje budoucí zaměstnání.

Lepší pozice na startu vaší kariéry!

Každý úspěšný absolvent získá SMC AirPraxis certifikát, který pak může přiložit ke svému CV a doložit tak, že si nad rámec školního vzdělávání rozšířil svoje znalosti z oblasti průmyslové automatizace. Úspěšným absolvováním SMC AirPraxis tak můžete zvýšit svoji pozici a atraktivitu na pracovním trhu.

Strategie SMC AirPraxis 2023

SMC AirPraxis pro rok 2023 je rozvržena do 2 fází:

První fáze SMC AirPraxis spočívá v absolvování on-line školicího kurzu SMC eLearning, který rozšíří vaše znalosti v oblastech:

 • Průmyslová automatizace
 • Pneumatické systémy
 • Elektrotechnika
 • Obvody stejnosměrného proudu
 • Obvody střídavého proudu
 • Polovodičová technika
 • Kabeláž a ochrana elektrických obvodů
 • Elektromotory
 • Snímače
 • Programovatelné logické automaty (PLC)

Pokud úspěšně dokončíte první fázi AirPraxis, můžete pokračovat v její druhé části.

Druhá fáze SMC AirPraxis je zásadní novinkou pro rok 2023. Plánujeme uspořádat pro účastníky programu víkendový kemp s SMC konaný v blízkosti Brna. Kemp bude nabitý celou řadou praktických workshopů zaměřených na různé oblasti z automatizace, a také zajedeme navštívit SMC výrobní závod ve Vyškově. Z témat workshopů můžeme vybrat např.:

 • Konfigurace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu a ventilových bloků
 • Praktické zkušenosti s pneumatickými a elektro-pneumatickými systémy
 • Výpočty pneumatických pohonů a jejich provozní parametry
 • Bezpečnostní funkce pro stroje
 • Praktické zkušenosti s elektrickými pohony
 • Aktuální trendy v automatizaci
 • Návštěva výrobního závodu SMC Vyškov

V průběhu kempu budou zadány dílčí samostatné úlohy. Jejich splnění je nutnou podmínkou pro úspěšné absolvování druhé fáze, a tím i celé SMC AirPraxis. Pak se stáváte držiteli SMC AirPraxis certifikátu.

Kdo se může zúčastnit SMC AirPraxis?

Komu je SMC AirPraxis určena?

Na SMC AirPraxis 2023 jsou zváni studenti technických vysokých škol z České republiky a Slovenska. AirPraxis je připravena pro studenty/studentky 5. ročníků strojních a elektrotechnických fakult, kteří mají zájem zvýšit svoji odbornost, praktické a teoretické znalosti v oblasti průmyslové automatizace.

UPOZORNĚNÍ Účast na AirPraxis je limitována počtem 72 studentů! V případě nenaplnění kapacity studenty z 5. ročníků bude AirPraxis otevřena studentům 4. ročníků. Více informací o pravidlech pro registraci se dozvíte v sekci Harmonogram.

Card image

Slyšet

聞く

Card image

Vidět

見る

Card image

Zkusit

試みる

Card image

Pochopit

わかる

Harmonogram

Pravidla registrace a termíny

Registrace

Registrace do AirPraxis bude spuštěna 4. 1. 2023 v 12:00 a bude probíhat do 17. 1. 2023 na těchto stránkách zde. Těší nás vysoký zájem studentů, kteří se chtějí zúčastnit AirPraxis. Bohužel však musíme její kapacitu pro druhou část omezit. Více viz pravidla registrace níže.

Pravidla registrace jsou následující:

 1. Registrace je přednostně otevřena pro studenty 5. ročníků.
 2. První část AirPraxis (SMC eLearning) je přístupná všem přihlášeným studentům.
 3. Kapacita druhé části AirPraxis (SMC kemp) je však omezena na 72 studentů. Při nenaplnění kapacity studenty z 5. ročníků, bude druhá část AirPraxis otevřena i studentům 4. ročníků.
 4. Předpokádáme účast studentů z 9-ti vysokých škol z ČR a SK. Aby byla kapacita naplněna rovnoměrně studenty ze všech škol, připadá na jednu školu 8 studentů.
 5. Po skončení registrace budou přihlášení studenti rozděleni do skupin podle vysokých škol. Z každé skupiny bude losem vybráno 8 studentů, kteří se mohou zúčastnit druhé části AirPraxis. Tzn. čas registrace není pro účast v druhé části AirPraxis rozhodující. Losování proběhne online.
 6. Pokud se z jedné školy zaregistruje méně než 8 studentů, bude zbývající kapacita doplněna losem ze všech zbývajících studentů 5. ročníků, kteří nebyli vybráni losem v prvním kole. Pokud ani pak nedojde k naplnění max. kapacity, bude kapacita doplněna losem z přihlášených studentů 4. ročníků.
 7. Registrovaní studenti, kteří nebudou vybráni losem do druhé části AirPraxis, stále mohou absolvovat SMC eLearning a obdržet tak certifikát o jeho splnění. (Pozor však, nejedná se pak o SMC AirPraxis certifikát!)
 8. Společnost SMC hradí veškeré náklady přímo spojené s SMC AirPraxis (licence, školicí materiál, ubytování atd.) kromě cestovních výdajů.

SMC eLearning

Teoretická část AirPraxis bude probíhat od 23. 1. 2023 do 31. 3. 2023. Registrovaní studenti budou z důvodu omezeného počtu dostupných licencí rozděleni do skupin. Každá skupina pak bude mít vyhrazený termín pro splnění SMC eLearning. Skupiny budou vytvořeny po ukončení registrace.

Tato část AirPraxis spočívá v samostudiu prosřednictvím unikátního online výukového programu "SMC eLearning" (více info na www.smctraining.com). Po registraci dostane každý účastník svoje přístupové informace. SMC eLearning můžete absolvovat kdykoliv budete mít trochu volného času, není vázaný na žádný čas ani místo. Jedinou podmínkou pro úspěšné absolvování této části AirPraxis je úspěšné absolvování všech testů, které jsou součástí eLearningu, ve stanoveném termínu.

SMC kemp

Vrcholem celé SMC AirPraxis bude víkendový SMC kemp, který se bude konat v termínu 14. - 16. 4. 2023 v rekreačním zařízení Vyhlídka (více informací o zařízení na www.vyhlidka-blansko.cz). Další informace budou upřesněny později.

Registrace do SMC AirPraxis

Odkaz na registrační formulář

Oficiální registrace do SMC AirPraxis 2023 již skončila.

SMC Vyškov factory

Kontakt

SMC AirPraxis je organizována společností SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Kontaktní informace:

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
IČ: 62909070
Hudcova 78a
612 00 Brno

www.smc.cz
airpraxis@smc.cz