Co je SMC AirPraxis?

Informace o SMC AirPraxis

SMC AirPraxis je vaší vstupenkou do světa průmyslové automatizace prostřednictvím pneumatických a elektro-pneumatických systémů, elektrických pohonů, průmyslového řízení a průmyslové komunikace.

SMC AirPraxis je unikátní kombinace online výukových kurzů, teoretických seminářů a praktických workshopů určená pro studenty vysokých technických škol se zaměřením na průmyslovou automatizaci, kteří chtějí již během svého studia získat teoretické a zejména praktické zkušenosti pro svoje budoucí zaměstnání.

Lepší pozice na startu vaší kariéry!

Každý úspěšný absolvent získá SMC AirPraxis certifikát, který pak může přiložit ke svému CV a doložit tak, že si nad rámec školního vzdělávání rozšířil svoje znalosti z oblasti průmyslové automatizace. Úspěšným absolvováním SMC AirPraxis tak můžete zvýšit svoji pozici a atraktivitu na pracovním trhu.

Strategie SMC AirPraxis 2024

SMC AirPraxis pro rok 2024 je rozdělena do 3 částí:

První část SMC AirPraxis spočívá v absolvování on-line školicího kurzu SMC eLearning, který rozšíří vaše znalosti v oblastech:

 • Průmyslová automatizace
 • Pneumatické systémy
 • Elektrotechnika
 • Obvody stejnosměrného proudu
 • Obvody střídavého proudu
 • Polovodičová technika
 • Kabeláž a ochrana elektrických obvodů
 • Elektromotory
 • Snímače
 • Programovatelné logické automaty (PLC)

Pokud úspěšně dokončíte první část AirPraxis, můžete pokračovat v její druhé části.

Druhá část SMC AirPraxis naváže na první část sérií online workshopů tématicky zaměřených na oblasti např.:

 • Úprava stlačeného vzduchu - základní stavební kámen pneumatických systémů
 • Výběr pneumatických pohonů - na jaké provozní parametry byste neměli zapomenout
 • Efektivita energií - vzduch je zadarmo, ale ne ten stlačený
 • Senzorika a sériová komunikace - aktuální trendy

Témata workshopů budou upřesněna během první části. Cílem workshopů je více rozšířit znalosti a připravit studenty na praktické workshopy v třetí části.

Třetí částí SMC AirPraxis bude víkendový kemp s SMC konaný v blízkosti Brna. Kemp bude nabitý celou řadou praktických workshopů zaměřených na různé oblasti z automatizace, a také zajedeme navštívit SMC výrobní závod ve Vyškově. Z témat workshopů můžeme vybrat např.:

 • Konfigurace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu a ventilových bloků
 • Praktické zkušenosti s pneumatickými a elektro-pneumatickými systémy
 • Výpočty pneumatických pohonů a jejich provozní parametry
 • Bezpečnostní funkce pro stroje
 • Praktické zkušenosti s elektrickými pohony
 • Aktuální trendy v automatizaci
 • Návštěva výrobního závodu SMC Vyškov

V průběhu kempu budou zadány dílčí samostatné úlohy. Jejich splnění je nutnou podmínkou pro úspěšné absolvování druhé fáze, a tím i celé SMC AirPraxis. Pak se stáváte držiteli SMC AirPraxis certifikátu.

Kdo se může zúčastnit SMC AirPraxis?

Komu je SMC AirPraxis určena?

Na SMC AirPraxis 2024 jsou zváni studenti technických vysokých škol z České republiky a Slovenska. AirPraxis je připravena pro studenty/studentky 4. a 5. ročníků strojních a elektrotechnických fakult, kteří mají zájem zvýšit svoji odbornost, praktické a teoretické znalosti v oblasti průmyslové automatizace.

UPOZORNĚNÍ Účast na AirPraxis je limitována počtem 72 studentů! Více informací o pravidlech pro registraci se dozvíte v sekci Harmonogram.

Card image

Slyšet

聞く

Card image

Vidět

見る

Card image

Zkusit

試みる

Card image

Pochopit

わかる

Harmonogram

Pravidla registrace a termíny

Registrace

Registrace do AirPraxis bude spuštěna 3.1.2024 v 10:00 a bude probíhat do 17. 1. 2024 na těchto stránkách zde. Těší nás vysoký zájem studentů, kteří se chtějí zúčastnit SMC AirPraxis, avšak abychom zajistili vysokou kvalitu porgamu, musíme její kapacitu omezit.

Pravidla registrace jsou následující:

 1. Registrace je otevřena pro studenty 4. a 5. ročníků.
 2. Kapacita SMC AirPraxis je omezena na 72 studentů.
 3. V případě zaregistrování více než 72 studentů je rozhodující čas registrace, tj. SMC AirPraxis se zúčastní prvních 72 registrovaných studentů. Studenti, kteří budou pod čarou, jsou náhradníci.
 4. Společnost SMC hradí veškeré náklady přímo spojené s SMC AirPraxis (licence, školicí materiál, ubytování, strava, atd.) kromě cestovních výdajů.

SMC eLearning

Teoretická část AirPraxis bude probíhat od 22.1.2024 do 28.2.2024. Registrovaní studenti budou z důvodu omezeného počtu dostupných licencí rozděleni do skupin. Každá skupina pak bude mít vyhrazený termín pro splnění SMC eLearning. Skupiny budou vytvořeny po ukončení registrace.

Tato část AirPraxis spočívá v samostudiu prosřednictvím unikátního online výukového programu "SMC eLearning" (více info na www.smctraining.com). Po registraci dostane každý účastník svoje přístupové informace. SMC eLearning můžete absolvovat kdykoliv budete mít trochu volného času, není vázaný na žádný čas ani místo. Jedinou podmínkou pro úspěšné absolvování této části AirPraxis je úspěšné absolvování všech testů, které jsou součástí eLearningu, ve stanoveném termínu.

Online workshopy

V březnu 2024 proběhnou 2-3 online workshopy na zajímavá témata, jejichž cílem bude dále prohloubit teoretické znalosti a maximálně připravit studenty na chystané praktické worshopy.

SMC kemp

Vrcholem celé SMC AirPraxis bude víkendový SMC kemp, který se bude konat v termínu 12.4. - 14.4.2024 v rekreačním zařízení Vyhlídka (více informací o zařízení na www.vyhlidka-blansko.cz). Další informace budou upřesněny později.

Registrace do SMC AirPraxis

Odkaz na registrační formulář

Oficiální registrace do SMC AirPraxis 2024 bude spuštěna 3.1.2024 v 10:00.

SMC Vyškov factory

Kontakt

SMC AirPraxis je organizována společností SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Kontaktní informace:

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
IČ: 62909070
Hudcova 78a
612 00 Brno

www.smc.cz
airpraxis@smc.cz