Co je SMC Air-Praxis?

Infomarmace o AirPraxis

SMC AirPraxis je vaší vstupenkou do světa průmyslové automatizace prostřednictvím pneumatických a elektro-pneumatických systémů, elektrických pohonů, průmyslového řízení a průmyslové komunikace.

Úspěšným absolvováním SMC AirPraxis můžete zvýšit svoji pozici a atraktivitu na pracovním trhu.

SMC AirPraxis je unikátní kombinace online výukových kurzů, teoretickcýh seminářů a praktických worshopů určená pro studenty vysokých technických škol se zaměřením na průmyslovou automatizaci, kteří chtějí již během svého studia získat teoretické a zejména praktické zkušenosti pro svoje budoucí zaměstnání.

Lepší pozice na startu vaší kariéry!

Každý úspěšný absolvent SMC AirPraxis získá certifíkát základní, nebo vyšší úrovně, kterým můžete přiložit ke svému CV a doložit tak, že jste si nad rámec školního vzdělávání doplnili svoje znalosti z oblasti průmyslové automatizace.

Základní AirPraxis certifikát můžete získat absolvováním on-line školicího kurzu SMC eLearning, který rozšíří vaše znalosti v oblasti:

 • Průmyslové automatizace
 • Pneumatických systémů
 • Elektrotechniky
 • Obvodů stejnosměrného proudu
 • Obvodů střídavého proudu
 • Polovodičové techniky
 • Kabeláže a ochrany elektrických obvodů
 • Elektromotorů
 • Snímačů
 • Programovatelných logických automatů PLC

Pokud se rozhodnete absolvovat úplně celou SMC AirPraxis, můžete získat certifikát vyšší úrovně, který doloží, že máte svoje teroetické znalosti podložené tím nejcenějším, což jsou praktické zkušenosti!

Rozšířená verze SMC AirPraxis se skládá až ze 6 seminářů a workshopů o délce 3 až 4 hodiny, na téma:

 • Praktické zkušenosti s pneumatickými a elektro-pneumatickýcmi systémy
 • Praktické zkušenosti s elektrickými pohony
 • Praktické zkušenosti s konfigurací PLC a průmyslovými sběrnicemi
 • Znalosti z obasti průmyslové výroby - Japonská výrobní filozofie, lean management, kaizen, a další!

Podmínkou pro účast v této části je úspěšné ukončení online programu SMC eLearning. Certifikát vyšší úrovně je podmíněn minimálně 60% účastí na seminářích a workshopech.

Kdo se může zúčastnit airpraxis?

komu je SMC AirPraxis určena?

V akademikém roce 2019 / 2020 přicházíme se zásadaní novinkou! Na základě velmi pozitivního ohlasu studentů bude kromě Brna, kde AirPraxis bude probíhat již podruhé, nově AirPraxis probíhat také v Ostravě, Plzni a Liberci. Na AirPraxis jsou zváni všichni studenti technických vysokých škol, kteří se mohou v těchto městech AirPraxis zúčastnit. AirPraxis je zaměřena na studenty strojních fakult a elektrotechických fakult, kteří mají zájem zvýšit svoji odbornost, praktické a teoretické znalosti v oblasti průmyslové automatizace a především pneumatických a elektropneumatických systémů, dále pak řízení a konstrukci strojů.

Ideální doba pro vás je, pokud aktuálně studujete první rok navazujícího magisterského studia. Ale to je pouze naše doporučení, AirPraxis se můžete zúčastnit ať už jste řádným studentem bakalářského, navazujícího magisterského nebo i doktorantdského studia v prezenční i kombinované formě.

UPOZORNĚNÍ Air praxis bude mít v každém městě odlišný průběh růzšířené části, tzn. workshopů a praktickcých cvičení. Pro více informací čtěte dále. Dále bychom vás chtěli upozornit, že uspořádání AirPraxis v daném městě je podmíněno minimálním počtem 10 přihlášených aktivních studentů.

Card image

Slyšet

聞く

Card image

Vidět

見る

Card image

Zkusit

試みる

Card image

Pochopit

わかる

Termíny, harmonogram a místa konání

Praktické informace o SMC AirPraxis

Registrace

Registrace do AirPraxis bude probíhat do 31. 12. 2019 pro AirPraxis Brno, pro ostatní města je registrace otevřena až do 31. 01. 2020!

Teoretická část

Teoretická část AirPraxis bude probíhat od konce registrace do 31. 03. 2020!. Tato část AirPraxis spočívá v samostudiu prosřednictví unikátního online výukového programu "SMC eLearning" (více info na www.smctraining.com). Po registraci dostane každý účastník svoje přístupové informace. SMC eLearning můžete absolvovat kdykoliv budete mít trochu volného času, není vázáný na žádný čas ani místo. Jedinou podmínkou pro získání základního SMC AirPraxis certifikátu je úspěšné absolvování všech online dotazníků, které jsou součástí elearningu, do konce měsíce března 2020.

Praktická část

Pro získání vyšší úrovně certifikátu, které doloží, že jste svoje teoretické znalosti podložili i o praktické zkušenosti, stačí absolvovat workshopy a semináře.

Ty budou probíhat během dubna a května 2020..

Průběh workshopů se bude lišit podle místa konání:

AirPraxis - praktická část Brno:

Semináře a workshopy SMC AirPraxis Brno se budou konat v sídle společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 2934/78a, 61200 Brno Královo Pole. To je cca 5 minut chůze od areálu VUT. Přesné datum seminářů bude oznámeno po uzavření registrace v závislosti na počtu přihlášených účastníků. Každý seminář se bude v jednom týdnu vícekrát opakovat. Obvyklý čas je středa odpoledna a večer a pak čtvrtek dopoledne.

AirPraxis - praktická část Plzeň:

Semináře a workshopy SMC AirPraxis Plzeň se budou konat v regionální pobočce společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o., na adresa Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň 3. To je cca 5 minut chůze od areálu ZČU v Plzni. Přesné datum seminářů bude oznámeno po uzavření registrace v závislosti na počtu přihlášených účastníků. Každý seminář se bude v jednom týdnu vícekrát opakovat. Obvyklý čas je středa odpoledna a večer a pak čtvrtek dopoledne.

AirPraxis - praktická část Ostrava a Liberec

V Ostravě a Liberci vás numůžeme pozvat do našich regionálních poboček ať už z prostorových, nebo jiných důvodů. To ale samozřejmě pro nás není žádnou překážkou! V Ostravě a Liberci se bude AirPraxis konat v pronajatých prostorech, kam za vámi přijedou specialisté z centrály SMC v Brně. Z toho důvodu pro vás bude také připraven jiný formát workshopů a seminářů. Ty se odehrají behem jedniného intenzivního víkendového kurzu, které se odehrají v druhé polovině měsíce dubna. Začítek workshopů je naplánovaný na pátek od 15 do 19 hodin. A bude se pokračovat v sobotu od 9 do 18 hodin. V pátek večer bude samozřejmě připraven večerní program. Přesné místo konání bude zveřejněno v co nejkratším možném termínu po uzavření registrací.

Kolik stojí účast na AirPraxis?

Investice do vašeho vzdělání.

Účast na SMC Air-Praxis je pro všechny studenty ZDARMA.

Společnost SMC hradí veškeré náklady přímo spojené s SMC Air-Praxis, včetně licencí, školicích podkladů a materiálů (mezi přímé náklady nepatří cestovní náhrady, náhrady za ubytování a daší nepřímé výdaje).

Jedinou investicí, kterou budete muset do SMC Air-Praxis vložit, je VÁŠ ČAS.

Registrace do SMC AirPraxis

Zaujala vás SMC AirPraxis? ZAREGISTRUJTE SE!

Registrace

Registrací je založená na dobrovolnosti a nezavazuje vás k žádné povinnosti. Svoji účast na SMC AirPraxis můžete kdykoliv přerušit, či zrušit. Společnost SMC si vyhrazuje právo kdykoliv program SMC AirPraxis zrušit a to i bez předchozího upozornění, dále si vyhrazuje právo na změnu termínu i průběhu SMC AirPraxis. Účast v SMC AirPraxis je možná pouze pro řádné studenty prezenčního, nebo kombinovaného studia na VŠ v České republice. Společnost SMC si vyhrazuje právo zrušit registraci účastníka bez udání důvodu.

SMC Vyškov factory

Kontaktní informace

SMC AirPraxis je organizována společností SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Kontaktní informace:

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
IČ: 62909070
Hudcova 78a
612 00 Brno

www.smc.cz
airpraxis@smc.cz